Навчальні дисципліни кафедри агрохімії тагрунтознавства - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Навчальні дисципліни кафедри агрохімії тагрунтознавства

Навчальна діяльність

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР.
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ   6.090101 " АГРОНОМІЯ "  
ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 РОКИ
КВАЛІФІКАЦІЯ – ТЕХНОЛОГ З АГРОНОМІЇ

 • Українська мова

 • Іноземна мова

 • Історія України

 • Філософія

 • Політологія

 • Історія української культури

 • Економіка

 • Соціологія

 • Латинська мова

 • Педагогіка і методика середньої освіти

 • Фізична культура

 • Вища математика

 • Фізика з основами біофізики рослин

 • Хімія

 • Ботаніка

 • Екологія

 • Радіобіологія

 • Інформаційні технології

 • Генетика

 • Фізіологія рослин

 • Введення до майбутньої професії

 • Гідрологія

 • Фізико-хімічні методи аналізу в ґрунтознавстві

 • Конструювання еколо-го-сталих агроландшафтів

 • Основи моделювання в рослинництві

 • Агрометеорологія

 • Ґрунтознавство з основами геології

 • Ентомологія

 • Фітопатологія

 • МЕА сільськогоспо-дарського виробництва

 • Основи наукових досліджень

 • Землеробство

 • Гербологія

 • Агрофармакологія

 • Рослинництво

 • Кормовиробництво та луківництво

 • Агрохімія

 • Плодівництво

 • Овочівництво

 • Селекція та насінництво польових культур

 • Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

 • Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва

 • Тваринництво

 • Економіка і підприє-мництво, менеджмент

 • Основи охорони праці

 • Безпека життєдіяльності

 • Насіннєзнавство

 • Ґрунтознавство окреме

 • Меліоративне ґрунтознавство

 • Картографія ґрунтів

 • Фізика ґрунту

 • Хімія ґрунту

 • Ерозія ґрунту

 • Біологія ґрунту

 • Моніторинг і охорона земель

 • Методи агрохімічних досліджень

 • Методика досліджень в ґрунтознавстві

 • Четвертинна геологія і геоморфологія

 • Історія агрохімії і ґрунтознавства

 • Супутникова геодезія

 • Землепроектування

 • Агролісомеліорація

 • Державний земельний кадастр

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – СПЕЦІАЛІСТ.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 РІК.
СПЕЦIАЛЬНІСТЬ  7.09010102 “АГРОХІМІЯ  І  ҐРУНТОЗНАВСТВО”
КВАЛІФІКАЦІЯ – ФАХІВЕЦЬ З АГРОХІМІЇ І ҐРУНТОЗНАВСТВА

 • Аграрне право

 • Основи наукових досліджень

 • Управління і організація підприємницької діяльності в аграрних підприємствах

 • Біотехнологія  в сільськогосподарському виробництві

 • Стандартизація, сертифікація в агрохімії та ґрунтознавстві

 • Технології раціонального землекористування

 • Охорона праці в галузі

 • Агрохімсервіс

 • Моніторинг якості ґрунтів

 • Методи знешкодження засобів  хімізації агросфери

 • Відтворення родючості ґрунтів

 • Технології управління якістю продукції рослинництва

 • Основи дистанційного зондування

 • Стандартизація, сертифікація та метрологія

 • Сучасні агрохімічні і статистичні методи досліджень

 • Меліоративний моніторинг і оцінка меліорованих земель

 • Методи дослідження деградованих земель

 • Сучасні  технології агрохімічного забезпечення

 • Екологія агроландшафтів і відновлення техногенно-порушених земель

 • Бонітування ґрунтів

 • Основи ГІС

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР
ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 РІК 6 МІСЯЦІВ
СПЕЦIАЛЬНІСТЬ  8.09010102 “АГРОХІМІЯ  І  ҐРУНТОЗНАВСТВО”
КВАЛІФІКАЦІЯ – ДОСЛІДНИК ІЗ АГРОХІМІЇ І ҐРУНТОЗНАВСТВА

 • Психологія управління

 • Охорона праці в галузі

 • Комп. технології програмув. родючості ґрунту і врожайності с.г. культур

 • ГІС агроландшафтів і основи геостатистики

 • Радіоекологія

 • Філософія науки

 • Хімія навколишнього середовища

 • Управління ґрунтовими режимами

 • Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості

 • Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація продукції

 • Управління живленням у закритому ґрунті  за крапельного зрошення

 • Агрохімсервіс

 • Утилізація та знешкодження відходів агросфери

 • Технологія раціонального земелекористування

 • Вища освіта та болонський процес

 • Інтелектуальна власність

 • Бонітування ґрунтів

 • Методологія наукових досліджень

 • Оцінка якості земель

 • Моніторинг та охорона земель

 • Діагностика ґрунту

 • Технологія відтворення родючості деградованих земель

 • Кадастр природних ресурсів

 • Управління земельними ресурсами

 • Еволюція ґрунтів

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню