Аграрна наука - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Аграрна наука

Тематичні сторінки
 

ІННОВАЦІЙНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ШИРОКОГО КОЛА ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ

Інформаційно-аналітична система організації та управління сільськогосподарським виробництвом

Свідоцтво про реєстрацію авторського права:
№40903 від 10.11.2011 р.
Рік: 2011
    Інформаційно-аналітична система (ІАС), розроблена фахівціми ННЦ "Інститут агрохімії та грунтознавства ім. О.Н. Соколовського", призначена для управління технологічними процесами вирощування сільськогосподарських культур з використанням сучасної нормативної і оперативної інформації, що забезпечить агрономічну, технологічну і економічну їх доцільність
  Автори: Лабораторія моделювання та управління хімізацією – завідувач доктор с.-г. наук Лісовий Микола Вікторович, Ліпанова Світлана Миколаївна, Скок Інна Анатоліївна.Найновіші розробки
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Технології вирощування сільськогосподарських культур:

 • Сортові технології вирощування сої. Забезпечують формування стабільних врожаїв сої на рівні 3,5-3,8 т/га, збір сирого протеїну 1,4-1,5 т/га. Прибавка урожайності насіння сої складає 0,7-0,8 т/га порівняно із зональними технологіями вирощування.

     ДокладнішеКАРТИ ПРОТИЕРОЗІЙНОГО РАЙОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

   Розробники: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ННЦ „Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”
   Карти протиерозійного районування є об’єктивним науковим підґрунтям стратегії протиерозійного захисту земель України. Опрацьовано й інтерпретовано з використанням математичних моделей та засобів математичної статистики 10 карт прояву і небезпеки ерозії (дефляції):

 • Еродованість ріллі.

 • Фактичне ерозійне зменшення гумусового горизонту за 30 років.

 • Потенційні ерозійні втрати ґрунту.

 • Реалізація ерозійної небезпеки.

 • Небезпека ерозії ґрунтового покриву.

 • Грудкуватість ґрунту.

 • Здатність ґрунтових агрегатів до руйнування.

 • Проявлення пилових бур.

 • Швидкість вітру при пилових бурях.

 • Потенціальна небезпека вітрової ерозії (дефляції).

    Розробка є дієвим інструментом для проведення експертної оцінки якості ґрунтів та екологічного стану довкілля.
     Джерело
http://knau.kharkov.ua/

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню