Наукові розробки кафедри - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Наукові розробки кафедри

Наукова і методична діяльність

    Кафедра агрохімії та ґрунтознавства Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника виконує комплекс робіт щодо аналітичного та консультативного супроводу  розробки  проектів землеустрою:

 • проведення ґрунтово-агрохімічних вишукувань для розробки проектів землеустрою;

 • агрохімічна паспортизація  земель них ділянок (полів);

 • розробка передпроектних схем-моделей по землеустрою території під посадку багаторічних насаджень, кормових угідь;

 • розробка науково обґрунтованих сівозмін для вузькоспеціалізованих  господарств;

 • розробка проектів відновлення родючості зруйнованих земель.

      Рекомендується до впровадження в господарствах всіх форм власності наступні технології та послуги:

 • Комплексна ерозійно-екологічна оцінка еродованих земель та технологія відтворення їх родючості.

 • Екологічно безпечні технології створення та використання нових форм добрив, виготовлених із місцевих сировинних матеріалів.

 • Система  заходів  по  зменшенню негативного впливу техногенно небезпечних об’єктів (золовідвалів Бурштиньскої ТЕС, Домбровського кар ’єру) на навколишнє природне середовище.

 • Ресурсозберігаючі технології формування та відтворення високопродуктивних кормових угідь (сінокосів, пасовищ) для гірських регіонів Івано-Франківщини.

 • Технології по вирощуванню лікарських трав на малопродуктивних землях господарств області.

 • Ресурсозберігаючі технології залуження  низькопродуктивних  схилових еродованих земель.

 • Високопродуктивні коротко ротаційні зерно-ріпакові сівозміни.

     На кафедрі під керівництвом професора М.Д. Волощука виконувались прикладні наукові дослідження по науково-технічних програмах Національної академії аграрних наук України, які спрямовані на вирішення важливих й актуальних проблем у галузях сільськогосподарського виробництва та екології.


 • НТП «Науково-практичне обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України» за завданням 04.01.01/014 «Розробити заходи запобігання негативного впливу екстремальних кризових ситуацій на природно-ресурсний потенціал агроекосистем Карпатського регіону»


 • НТП «Землеробство» за завданням 02.01.01-079 «Дослідити агроекологічну ефективність функціонування агробіоценозів на еродованих схилових землях Центрального Передкарпаття».


 • НТП «Розвиток меліорованих територій» за завданням 03.04.02-04 «Розробити наукові основи та сучасні системи організації кормовиробництва на осушених землях Центрального Передкарпаття».

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню