Навчальні дисципліни - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Навчальні дисципліни

Навчальна діяльність

     
     
     
Кафедра агрохімії і ґрунтознавства
в Інституті природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є єдиною серед усіх навчальних закладів західного регіону України, яка готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – кваліфікація «Технолог з агрономії» (4 роки навчання), а після закінчення п’ятого курсу– спеціаліста ОКР «Фахівець з агрохімії і ґрунтознавства».
    
Випускники-бакалаври, які одержали диплом із відзнакою, мають високий середній бал і проявили хист до самостійної науково-дослідної роботи, продовжують навчання в магістратурі за спеціалізацією: «Моніторинг ґрунтів і відновлення їх родючості», «Агрохімсервіс», «Охорона грунтів». Після завершення навчання магістри отримують кваліфікацію «Дослідник з агрохімії і ґрунтознавства» із правом вступу до аспірантури. Рівень підготовки магістрів дозволяє їм працювати в провідних науково-дослідних організаціях області, а також займатись викладацькою діяльністю.

   Для спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» були розроблені навчальні плани відповідно до рівня підготовки фахівців. Структура навчальних планів кафедри відповідає сучасним стандартам підготовки висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
    Лекції та практичні заняття з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін проводять висококваліфіковані викладачі інститутів: юридичного, філології, історії і політології, а також філософського, економічного факультетів і кафедри іноземних мов. Заняття відбуваються в навчальних аудиторіях Інституту природничих наук.
Фахові фундаментальні дисципліни читають також провідні викладачі Інституту природничих наук: доктор технічних наук, професов Г.О. Сіренко, кандидати біологічних та технічних наук, доценти В.М. Случик, О.Є. Козак та М.П. Матківський.
Лабораторні заняття з фізики і хімії студенти виконують у лабораторіях Інституту природничих наук.
    Практичні заняття з математики, інформатики з основами геоінформатики проводять у спеціалізованих комп’ютерних класах. Фахові навчальні дисципліни спеціалізації «Агрохімія і ґрунтознавство» викладають професори, доценти й асистенти кафедри.
    Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства викладають дисципліни «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Основи наукових досліджень в географії», «Метеорологія», «Гідрологія», «Агроекологія» на різних спеціальностях біологічного, хімічного, географічного, лісового спрямування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню