Студентська наукова робота - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Студентська наукова робота

Навчальна діяльність

    Науково-дослідна робота студентів пов’язана з науковою тематикою кафедри. На першому і другому курсах навчання студенти ознайомлюються з проблематикою наукових досліджень кафедри шляхом вивчення літературних, фондових матеріалів з різних питань ґрунтознавства й агрохімії, узагальнюють їх у вигляді рефератів і доповідають на засіданні гуртка.
     На третьому – четвертому курсах студенти виконують дослідження з окремих напрямів (проблем) у межах адміністративних районів, базових господарств, дослідного поля, де вивчають агрохімічні, водно-фізичні, механічні показники ґрунту, заходи щодо підвищення їх родючості в землеробстві, рослинництві, кормовиробництві. Проводять картографування ґрунтового покриву, аналітичні дослідження в лабораторіях. Ці матеріали служать основою для курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, доповідей на наукових конференціях, семінарах. Найбільш вагомі результати досліджень публікуються в наукових виданнях. Поряд із цим студенти залучаються до дослідних робіт як виконавці договірних наукових тематик, НТП.

Наукова діяльність студентів кафедри визначається тематикою за такими напрямами:

  • система заходів із формування агробіоценозів на еродованих землях, вилучених з інтенсивного обробітку під природні кормові угіддя (на консервацію) у західному регіоні України;

  • наукові основи та сучасні системи організації кормовиробництва на осушених землях Передкарпаття;

  • заходи запобігання негативного впливу екстремальних кризових ситуацій на природно-ресурсний потенціал агроекосистем Карпатського регіону України.

   Студенти кафедри брали участь в  Всеукраїнській науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Агрономія», присвячена 30-річчю з дня заснування Вінницького національного аграрного університету і отримали сертифікати учасників (Сітко В.Б. та Соколан Н.Я.), а студент 5 курсу Міщанин В.В. у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н.р. , яка проходила в Уманському національному університеті садівництва.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню