Турак О.Ю. - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Турак О.Ю.

Про кафедру

   Народився 4 жовтня 1973 року в м. Калуш. 1995 року закінчив Новгородську державну сільськогосподарську академію, отримав фах вченого агронома.
   З 1995 до 1998 рр. працював на посаді завідувача лабораторії продукції вермикультивування в Українському НДЦ «Біогумус». Був керівником теми «Вплив біогумусу на показники родючості еродованих ґрунтів Прикарпаття». З 1998 року – головний інженер міського парку відпочинку імені Тараса Шевченка.
2002 року вступив і 2005 закінчив аспірантуру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Загальне землеробство» (стаціонарна форма навчання).
  З 2010 р. працював старшим викладачем на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а з 2011 р. – на посаді доцента кафедри.
  О.Ю. Турак веде науково-дослідну роботу з вивчення ґрунтозахисної ефективності багаторічних бобово-злакових трав на еродованих дерново-підзолистих ґрунтах Прикарпаття. У 2006–2010 рр. науковий співробітник Інституту агропромислового виробництва, відповідальний виконавець НТП «Землеробство». Завдання 02.01.01-079 «Дослідити агроекологічну ефективність функціонування агробіоценозів на еродованих схилових землях західного Передкарпаття». У процесі дослідження було встановлено протиерозійну ефективність функціонування агробіоценозів, дано оцінку впливу окремих видів агробіоценозу на зміну показників родючості еродованих ґрунтів, проведено еколого-економічну оцінку вирощування культур ґрунтозахисної сівозміни та багаторічних трав на схилових землях, удосконалено технологію створення екологічно стійких та високопродуктивних агробіоценозів в умовах Передкарпаття.
   2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив бобово-злакових травосумішей на родючість та протиерозійну стійкість дерново-підзолистого еродованого ґрунту західного Передкарпаття». За результатами досліджень О.Ю. Турак опублікував 17 наукових праць,
    Сфера наукових інтересів: ефективність вирощування бобово-злакових травосумішок на схилових землях.
  Перелік курсів, які читає: ерозія ґрунту, картографія ґрунтів, охорона ґрунтів і відновлення їх родючості, гідрологія, відтворення родючості ґрунтів, метеорологія і кліматологія.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню