Климчук М.М. - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Климчук М.М.

Про кафедру

     Народився 7 квітня 1943 року на Житомирщині. 1970 року з відзнакою закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. Отримав фах вченого агронома і до 1987 року працював на виробництві.
      Упродовж 1977–1980 рр. – аспірант Інституту цукрових буряків Української Академії Аграрних Наук (УААН). З 1983 року – кандидат сільсько-господарських наук, працював старшим науковим співробітником на Білоцерківській дослідно-селекційній станції УААН. Уперше стосовно до умов Правобережного Лісостепу України встановив за результатами багаторічних досліджень у багатофакторному досліді можливість застосування в ланці сівозмін основного плоскорізного обробітку ґрунту й мілкої відвальної оранки під озиму пшеницю, який упроваджено у виробництво.
     З 1985 року – старший науковий співробітник, а з 1988 року – заступник директора з наукової роботи Інституту хрестоцвітих культур УААН, завідувач лабораторії інтродукції та акліматизації рослин. За період наукової роботи вивчив й обґрунтував спеціалізовані зерноріпакові сівозміни, їх продуктивність. Уперше на Прикарпатті створив генетичний банк хрестоцвітих культур, у якому більше як 350 сортів і сортономерів ріпаку озимого та 270 ріпаку ярого походженням з Аргентини, Великобританії, Голландії, Канади, Китаю, Німеччини, США, Франції, Японії та інших країн.
      Микола Климчук веде активну наукову роботу із селекції та насінництва хрестоцвітих культур. Автор двох сортів озимої суріпиці, двох сортів ріпаку, одного – гірчиці білої та одного сорту редьки олійної й тимофіївки лучної. На ці сорти в 2000–2010 рр. одержано авторські свідоцтва. Вони занесені до Державного реєстру сортів рослин України й впроваджені для вирощування в зоні Полісся та Лісостепу.
     З листопада 1999 року й до 2006 року М.М. Климчук працював директором Ботанічного саду, а з 2006 – доцентом кафедри агрохімії і ґрунтознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
     За період наукової роботи в університеті науковець проводить роботу з інтродукції та акліматизації рідкісних видів і форм рослин, у тому числі занесених до «Червоної Книги» України. За результатами досліджень М.М. Климчук опублікував понад 70 наукових праць, з них – 3 монографії.
      Сфера наукових інтересів:
селекція, інтродукція, біотехнології в сільськогосподарському виробництві.
      
Перелік курсів, які читає: рослинництво, селекція сільськогосподарських рослин, біотехнології в сільськогосподарському виробництві, світові агротехнології.


 
Назад до вмісту | Назад до головного меню