Карбівська У.М. - Офіційний сайт кафедри агрохімії та грунтознавства - UNREGISTERED VERSION

Перейти до вмісту

Головне меню:

Карбівська У.М.

Про кафедру

    Народилася 29 квітня 1973 року в  с. Гериня Долинського району Івано-Франківської області.
    1995 року закінчила Новгородську державну сільськогосподарську академію, отримала фах вченого агронома.
  З 1996 до 1999 рр. – аспірант денної форми навчання Новгородського державного університету імені Ярослава Мудрого (м. Великий Новгород). Працювала над дисертаційним дослідженням в галузі кормовиробництва (денна форма навчання).
Кандидат сільськогосподарських наук (2000). Тема дисертації – «Вплив азотного живлення на продуктивність скошуванних сіяних травосумішок на Північному заході Росії» (06.01.12 –«Кормовиробництво»).
   З 2001 року – старший викладач кафедри біології, а з 2002 – доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протягом 2006–2010 рр. науковий співробітник Інституту агропромислового виробництва НААН, відповідальний виконавець НТП «Розвиток меліорованих територій»; завдання 03.01.03-042 «Розробити наукові основи та сучасні системи організації кормовиробництва на осушених землях західного Прикарпаття» (номер державної реєстрації 0106 F 010405). Проводила дослідження симбіозу конюшини лучної й люцерни посівної в бобово-злакових травостоях, які показали наявність зміни урожайності бобового виду від кількості бульбочок, що утворилися на коренях рослин другого року життя.
 У процесі досліджень, проведених У. Карбівською, виявлено вплив осушення на агрохімічні та агрофізичні властивості ґрунтів еталонної базової системи «Богородчанська»; приведено середньо вегетаційні РГВ, властивості дренажних вод; установлено, що в процесі сільськогосподарського використання осушених ґрунтів спостерігається тенденція до негативних змін в рівневому режимі, вологості ґрунтів, фізико-хімічних й агрохімічних властивостях ґрунтів, хімічному складі ґрунтових і поверхневих вод.
  За результатами досліджень У.М. Карбівська опублікувала 29 наукових праць, у тому числі вона є автором «Методичних рекомендацій з кормовиробництва», курсів лекцій «Овочівництво» і «Основи охорони праці».
   Сфера наукових інтересів: вирощування бобово-злакових травосумішок на осушених темно-сірих опідзолених ґрунтах Івано-Франківської області.
   Перелік курсів, які читає: екологія, радіоекологія, агроекологія, овочівництво, плодівництво, кормовиробництво.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню